Czytanie książek łatwiejsze dla osób niepełnosprawnych dzięki nowej usłudze

Miło jest nam poinformować, że Biblioteka przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia
odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących –
Edycja 2021” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
W ramach projektu nasza biblioteka otrzymała nieodpłatnie jeden/dwa egzemplarz/e
odtwarzacza cyfrowych książek mówionych – Czytak 4. Urządzenie jest przystosowane
do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące, jest także przyjazne dla osób starszych.
Charakteryzuje się bardzo prostą obsługą i dobrą jakością dźwięku. W łatwy sposób pozwoli
czytelnikom skorzystać z dobrodziejstw książki mówionej.
Nasza placówka wypożycza urządzenia osobom z dysfunkcją wzroku oraz osobom
niepełnosprawnym, które ze względu na swoją niepełnosprawność nie mogą czytać
normalnego druku.
Stowarzyszenie „Larix” od 2007 r. zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem
bibliotekom cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i
słabowidzących. Udostępniony nam przez Stowarzyszenie „Larix” księgozbiór, będzie wciąż
powiększany o nowe ciekawe pozycje książkowe.