INFORMACJA !

Szanowni Państwo,

Gminna Biblioteka Publiczna w Tychowie od 8 czerwca, wznawia pełną działalność ( wolny dostęp do półek, czytelnia, czytelnia internetowa, ksero). Budynek zostanie otwarty, jednak w dalszym ciągu preferowane jest zamawianie książek w katalogu online lub telefonicznie. Nadal obowiązują warunki higieniczno-sanitarne.
– Zwracane książki podlegają obowiązkowej 3-dniowej kwarantannie w wyznaczonym do tego miejscu. Sprawi to, że nasze zbiory będą całkowicie bezpieczne.
– Informacja o ilości osób, mogących przebywać w Bibliotece, będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń oraz na korytarzu biblioteki. Pozostałe osoby będą oczekiwać przed wejściem do niej z zachowaniem 2-metrowej odległości.
– Użytkownicy zobowiązani są do zachowania, wyznaczonej na podłodze, odległości od pracownika biblioteki.
– Pracownicy mają obowiązek pilnowania przestrzegania norm sanitarnych przez użytkowników.
– Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne będą dla użytkowników w pomieszczeniu biblioteki.
– Użytkownicy zobowiązani są do noszenia maski i rękawiczek
– W przypadku stwierdzenia u użytkownika wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Tychowie