Dyskusyjny Klub Książki |9\2018|

Na dzisiejszym spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych omawialiśmy dramat Tadeusza Słobodzianka, który otrzymał literacką nagrodę NIKE w 2010 roku pt. ,,Nasza Klasa’’. Niewątpliwie wzbudził on wiele skrajnych emocji we wszystkich uczestnikach klubu. Utwór zaczyna się bardzo niewinnie – zwykła lekcja w szkole, na którą uczęszczają dzieci polskie i żydowskie, mające różne marzenia, wyznające różne religie. Wszyscy bawią się wspólnie, żartując. Nadchodzi jednak czas, gdy niektórzy zaczynają czuć się lepszymi od pozostali. Dawni przyjaciele staja się wrogami. W tym właśnie momencie zaczyna się cały tragizm, trwający do końca utworu. Śmierć, brutalność, zaślepienie, brak szacunku to tylko niektóre słowa nawiązujące do treści utworu. Tematyka trudna, jednak można doszukać się powiązań do dzisiejszych czasów.

Dodaj komentarz