Klub Młodych Miłośników Książki |6\2017|

1 czerwca odbyło się spotkanie w ramach Klubu Młodych Miłośników Książki. Hasłem przewodnim spotkania był fragment tekstu powszechnie znanej piosenki Majki Jeżowskiej ,,Wszystkie dzieci nasze są”. Były to zajęcia z wykorzystaniem elementów biblioterapii. Po przeczytaniu opowiadania, przeprowadzono pogadankę na temat odmiennego wyglądu osób nas otaczających, wynikającego z ich niepełnosprawności lub z powodu przynależności do innej narodowości. Każdy z uczestników wykonał portret dziecka pochodzącego z innego kontynentu. Atrakcją były KAMIENNE OPOWIEŚCI… Nazwa dość tajemnicza, zabawa z wykorzystaniem słowa – świetna!

Dodaj komentarz